Klub prowadzi stronę internetową o domenie: http://www.kalinka.net.pl

Potrzeba było wiele czasu, by pojawiały się w internecie informacje o naszym klubie.

W tym kształcie strona śmiga od 2013 r., chociaż początki pierwszej naszej strony to rok 2008.

I od tego czasu jesteśmy informowani w internecie, o tym co dzieje się w klubie.

Obecnie nie wyobrażamy sobie istnienia klubu bez tej strony.

Ale być może mamy szansę prowadzić działalność (statutową PTTK) klubu rowerowego bez takiej informacji.

Są kluby turystyczne ( i to bardzo aktywne ), które informują o sobie na serwisie społecznościowym Facebook.

 

Discuss this article in the forums (0 replies).

 

Kadencja władz „KALINKI” dobiegnie końca w grudniu 2020 r.

Zarząd ma obowiązek zwołać Walne Zebranie jeszcze zanim jego kadencja upłynie w tym roku.

 

Wybory do władz klubu oraz delegatów na zjazd oddziału powinny odbyć  się w głosowaniu tajnym z zachowaniem zasad powszechności i równości.

 

Uprawnionym do zwołania jest tylko aktualny zarząd wybrany w 2016 r. (ale kadencja aktualnego zarządu nie może być dłuższa niż 4 lat). Są dwa wyjścia:

  • Zwołać zebranie  on-line , ale co wówczas z zasadą powszechności, równości oraz tajności i co z komunikacją np. między przewodniczącym i komisją skrutacyjną.
  • Zwołać zebranie na otwartym powietrzu  , ….. wybrać przewodniczącego  i podjąć uchwałę o przerwaniu zebrania .

Wydaje mi się, że drugie  wyjście jest lepsze.

 

Discuss this article in the forums (3 replies).

Challenge zrobione przez nas dla WOJTKA

Discuss this article in the forums (1 replies).

Gaszyn Challenge dla Wojtusia, to akcja charytatywna dla chorego dziecka rozpoczęta w Gaszynie.

Wojtek  Howis z Galewic cierpi na rdzeniowy zanik mięśni (SMA typ 1). W USA jest możliwa terapia genowa za ponad 9 mln zł.  Na lek rozpoczęto zbiórkę 6 lutego 2020. Wojtuś będzie walczył o marzenia, bo udało się zebrać całą potrzebną kwotę na zakup leku.

Zasady są bardzo proste wystarczy zrobić 10 pompek lub przysiadów, nagrać filmik i umieścić na swojej stronie.

Osoby nominowane powinny  wykonać 10 pompek ( lub 10 przysiadów). Jeżeli wykonają ćwiczenie wpłacają minimum 5 zł, a  jeżeli nie wykonają, to  wpłacają min. 10 zł na konto ( do skarbonki).

Zbiórka charytatywna jeszcze się nie kończy! Pompujemy dla dzieciaków! Pomaganie jest fajne!

Informacja https://www.facebook.com/pg/wojtusiawalkazsma/about/?ref=page_internal

Klub „KALINKA” został wyróżniony „ nominacją do pompowania” dla Wojtusia.

Akcję robimy w poniedziałek 29 czerwca 2020. Zbieramy się pod Pomnikiem Flisaka o god.17:30.

Discuss this article in the forums (1 replies).