• Osoby, które nie mają opłaconej składki członkowskiej PTTK za lata ubiegłe, (a chcą zachować ciągłość stażu) mogą nabyć za lata 2021 – 2022 z dodatkową opłatą manipulacyjną zł za znaczek

 

  • Na utrzymanie internetowej strony klubowej - opłata klubowa wynosi  10 zł na rok 2023.

 

  • Wysokość składki członków zwyczajnych PTTK w 2023 roku wynosi:

 75 zł dla osób opłacających składkę normalną N

 51 zł dla osób opłacających składkę ulgową U

 36 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową UM

 

Discuss this article in the forums (1 replies).

Walne Zebranie Klubu Turystyki Kolarskiej PTTK KALINKA tworzą jego członkowie.

Do czasu stwierdzenia prawomocności obrad funkcję prezydium Zebrania pełni ustępujący Zarząd.

 

DOKUMENTY KLUBU

 

DOKUMENTY ZE STRONY PTTK

  1. STATUT TOWARZYSTWA  link na stronie PTTK
  2. ORDYNACJA WYBORCZA tekst Ordynacji Wyborczej 

 

Discuss this article in the forums (0 replies).

W związku z uchwałą Zarządu naszego Oddziału PTTK o kampanii sprawozdawczo-wyborczej poprzedzającej Walny Zjazd Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu,

Zarząd Klubu Turystyki Kolarskiej „KALINKA”   wyznaczył termin:

  • Walnego Zebrania Klubu na dzień 21 czerwca 2022 r. godz. 1815.

Miejsce: Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej adm. Rządz; ul. Kulerskiego 11.

  • W przypadku braku quorum, drugi termin to 21 czerwca 2022 r. godz. 1840 w tym samym miejscu.

Pełne prawo wyborcze mają członkowie zwyczajni, którzy okażą ważną legitymację członka PTTK z opłaconą bieżącą składką członkowską.

Walne Zebranie organizowane jest przez ustępujący Zarząd.

W dniu Walnego Zebrania SEKRETARIAT ZEBRANIA  wydaje mandaty wyborcze, na postawie listy obecności uczestników (uprawnionych członków Klubu PTTK „KALINKA” z opłaconą składką członkowską za 2022 rok)

Discuss this article in the forums (0 replies).

Klub prowadzi stronę internetową o domenie: http://www.kalinka.net.pl

Potrzeba było wiele czasu, by pojawiały się w internecie informacje o naszym klubie.

W tym kształcie strona śmiga od 2013 r., chociaż początki pierwszej naszej strony to rok 2008.

I od tego czasu jesteśmy informowani w internecie, o tym co dzieje się w klubie.

Obecnie nie wyobrażamy sobie istnienia klubu bez tej strony.

Ale być może mamy szansę prowadzić działalność (statutową PTTK) klubu rowerowego bez takiej informacji.

Są kluby turystyczne ( i to bardzo aktywne ), które informują o sobie na serwisie społecznościowym Facebook.

 

Discuss this article in the forums (0 replies).