Nazwa klubu turystyki kolarskiej nawiązuje do historii Grudziądza, a konkretnie do zapomianej osady Kalinka.

Osada Kalinkowo - występująca też pod nazwą Kalinka - jest historycznym terenem (współcześnie się go nie wyodrębnia) południowego przedmieścia Grudziądza. Kalinka nie przetrwała do wspóczesnych czasów.

Grudziądzanom po Kalince pozostały dwie nazwy:

  • ulica Kalinkowa
  • Klub Turystyki Kolarskiej KALINKA.

 

Osiedle Kalinka (Kalinkowo) leżało między starym Grudziądzem, a wsią Strzemięcin. W XIX wieku Strzemięcin wraz z Kalinkowem przyłączono do Grudziądza.
W latach siedemdziesiątych XX wieku w Grudziądzu istniała kawiarnia „Kalinka”. Do dzisiejszych czasów  zachowała się tylko ulica Kalinkowa. W okolicach ul. Kalinkowej (dokładnie między ulicami Kalinkową i Chełmińską) powstało osiedle mieszkaniowe nazwane w dokumentacji początkowo jako „Kalinkowo”, ale w trakcie budowy zmieniono nazwę na „Osiedle Kopernik”.

Założenie klubu turystyki kolarskiej PTTK w Grudziądzu

Klub Turystyki Kolarskiej PTTK „Kalinka” przy Spółdzielni Mieszkaniowej powstał 9 stycznia 1978 roku z inicjatywy członków Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK w Grudziądzu. Na zebraniu założycielskim obecnych było 18 osób (nie licząc dzieci). W zebraniu uczestniczyli też: koleżanka Janina Karow – sekretarz Zarządu Oddziału PTTK w Grudziądzu oraz koledzy Henryk Mechliński  i Kazimierz Jaworski – przewodniczący i sekretarz Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej. Nazwa „Kalinka” zaproponowana została przez Kazimierza Jaworskiego.
Prezesem klubu został Tadeusz Rauchfleisz, a wiceprezesem Jarosław Gąsiorowski. Już w pierwszym roku istnienia klub związał się ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Grudziądzu i brał udział w Zlocie Spółdzielczych Kół PTTK w Okoninie.
W 1979 roku na zebraniu członków Klubu wybrano nowego wiceprezesa. Został nim Janusz Dahm.

Klub wyszkolił liczną grupę przodowników i organizatorów turystyki kolarskiej.

W ciągu całego okresu istnienia jest nasi członkowie biorą udział w imprezach krajowych PTTK. Klub jest obecny na niektórych Centralnych Zlotach Turystów Kolarzy PTTK i bardzo często na Ogólnopolskich Zlotach Przodowników Turystyki Kolarskiej.
W 1991 r. klub - wspólnie z toruńską „Przygodą” - czynnie współorganizuje Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystów Kolarzy „Ziemia Chełmińska”.

W latach 1979-1989 klub organizował 2-3 tygodniowe rowerowe obozy wędrowne po całej Polsce.

Rok 1980 przebiegał pod kątem organizowania wszystkich tradycyjnych imprez kolarskich:

  1.  Kolarskiego Rajdu Noworocznego w styczniu
  2.  Kolarskiego Rajdu Księżycowego w marcu
  3.  Kolarskiego Rajdu Prima Aprilisowego w kwietniu
  4.  Kolarskiego Rajdu Szlakiem Martyrologii Polskiej w kwietniu (Klub nasz jako współorganizator)
  5.  Jesieni Kolarskiej w październiku

W 2001 r. klub zorganizował po raz pierwszy wyjazd na obóz do Osia pod nazwą „Lato z Kalinką”, a od 2002 r. przez 4 kolejne lata wyjeżdża na majówki w długie weekendy. Niestety klubowa majówka nie utrzymała się, z powodu kolizyjnych terminów z innymi rajdami ogólnopolskimi.

Niektóre nowe inicjatywy, jak obóz letni „Lato z Kalinką” w Borach Tucholskich w sierpniu oraz nowy rajd „Szlakiem zabytków sakralnych” na przełomie czerwca/lipca zostały wpisane na stałe do kalendarza imprez turystycznych klubu.