Nazwa klubu turystyki kolarskiej nawiązuje do historii Grudziądza, a konkretnie do zapomianej osady Kalinka.

Osada Kalinkowo - występująca też pod nazwą Kalinka - jest historycznym terenem (współcześnie się go nie wyodrębnia) południowego przedmieścia Grudziądza. Kalinka nie przetrwała do wspóczesnych czasów.

Grudziądzanom po Kalince pozostały dwie nazwy:

  • ulica Kalinkowa
  • Klub Turystyki Kolarskiej KALINKA.

 

Osiedle Kalinka (Kalinkowo) leżało między starym Grudziądzem, a wsią Strzemięcin. W XIX wieku Strzemięcin wraz z Kalinkowem przyłączono do Grudziądza.
W latach siedemdziesiątych XX wieku w Grudziądzu istniała kawiarnia „Kalinka”. Do dzisiejszych czasów  zachowała się tylko ulica Kalinkowa. W okolicach ul. Kalinkowej (dokładnie między ulicami Kalinkową i Chełmińską) powstało osiedle mieszkaniowe nazwane w dokumentacji początkowo jako „Kalinkowo”, ale w trakcie budowy zmieniono nazwę na „Osiedle Kopernik”.

Założenie klubu turystyki kolarskiej PTTK w Grudziądzu

Klub Turystyki Kolarskiej PTTK „Kalinka” przy Spółdzielni Mieszkaniowej powstał 9 stycznia 1978 roku z inicjatywy członków Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK w Grudziądzu. Na zebraniu założycielskim obecnych było 18 osób (nie licząc dzieci). W zebraniu uczestniczyli też: koleżanka Janina Karow – sekretarz Zarządu Oddziału PTTK w Grudziądzu oraz koledzy Henryk Mechliński  i Kazimierz Jaworski – przewodniczący i sekretarz Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej. Nazwa „Kalinka” zaproponowana została przez Kazimierza Jaworskiego.
Prezesem klubu został Tadeusz Rauchfleisz, a wiceprezesem Jarosław Gąsiorowski. Już w pierwszym roku istnienia klub związał się ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Grudziądzu i brał udział w Zlocie Spółdzielczych Kół PTTK w Okoninie.
W 1979 roku na zebraniu członków Klubu wybrano nowego wiceprezesa. Został nim Janusz Dahm.

Klub wyszkolił liczną grupę przodowników i organizatorów turystyki kolarskiej.

W ciągu całego okresu istnienia jest nasi członkowie biorą udział w imprezach krajowych PTTK. Klub jest obecny na niektórych Centralnych Zlotach Turystów Kolarzy PTTK i bardzo często na Ogólnopolskich Zlotach Przodowników Turystyki Kolarskiej.
W 1991 r. klub - wspólnie z toruńską „Przygodą” - czynnie współorganizuje Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystów Kolarzy „Ziemia Chełmińska”.

W latach 1979-1989 klub organizował 2-3 tygodniowe rowerowe obozy wędrowne po całej Polsce.

Rok 1980 przebiegał pod kątem organizowania wszystkich tradycyjnych imprez kolarskich:

  1.  Kolarskiego Rajdu Noworocznego w styczniu
  2.  Kolarskiego Rajdu Księżycowego w marcu
  3.  Kolarskiego Rajdu Prima Aprilisowego w kwietniu
  4.  Kolarskiego Rajdu Szlakiem Martyrologii Polskiej w kwietniu (Klub nasz jako współorganizator)
  5.  Jesieni Kolarskiej w październiku

W 2001 r. klub zorganizował po raz pierwszy wyjazd na obóz do Osia (a ostatnio w Cekcynie) pod nazwą „Lato z Kalinką”, a od 2002 r. przez 4 kolejne lata wyjeżdża na majówki w długie weekendy. Niestety klubowa majówka nie utrzymała się, z powodu kolizyjnych terminów z innymi rajdami ogólnopolskimi.

Niektóre nowe inicjatywy, jak obóz letni „Lato z Kalinką” w Borach Tucholskich w sierpniu oraz nowy rajd „Szlakiem zabytków sakralnych” na przełomie czerwca/lipca zostały wpisane na stałe do kalendarza imprez turystycznych klubu.
Wyjazdy na imprezy ogólnopolskie przez członków naszego klubu są wciąż kontynuowane. Od 2001 roku bierzemy udział we wszystkich (poza jednym) Zlotach Przodowników Turystyki Kolarskiej.