W 2001 r. klub zorganizował po raz pierwszy wyjazd na obóz do Osia (a ostatnio w Cekcynie) pod nazwą „Lato z Kalinką”, a od 2002 r. przez 4 kolejne lata wyjeżdża na majówki w długie weekendy. Niestety klubowa majówka nie utrzymała się, z powodu kolizyjnych terminów z innymi rajdami ogólnopolskimi.

Niektóre nowe inicjatywy, jak obóz letni „Lato z Kalinką” w Borach Tucholskich w sierpniu oraz nowy rajd „Szlakiem zabytków sakralnych” na przełomie czerwca/lipca zostały wpisane na stałe do kalendarza imprez turystycznych klubu.
Wyjazdy na imprezy ogólnopolskie przez członków naszego klubu są wciąż kontynuowane. Od 2001 roku bierzemy udział we wszystkich (poza jednym) Zlotach Przodowników Turystyki Kolarskiej.

 

Od 2003 roku działacze PTTK z klubów kolarskich województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego podjęli się trudu zjednoczenia środowiska turystycznego. Toruński klub „Przygoda” jako pierwszy podjął się trudu zorganizowania takiego zlotu w Grudziądzu (przy naszym aktywnym współudziale). Pomysł się spodobał i od tego czasu kluby wymienionych województw organizują takie imprezy na swoich terenach pod uzgodnioną później nazwą Zlotu Aktywu Turystyki Kolarskiej (ZATK). Klub nasz chętnie uczestniczył we wszystkich tych imprezach, a w 2007 roku podjął się samodzielnej organizacji ZATK w Grudziądzu i zaprosił gości na nasz teren do Rudnika. Zlot zgromadził w Grudziądzu działaczy z województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego a także: lubuskiego, mazowieckiego, zachodnio-pomorskiego.

 

Działalność klubu „Kalinka” oparta jest od samego początku na pracy entuzjastów. Swoją charyzmą prezes klubu Tadeusz Rauchfleisz przez 30 lat potrafił wychować turystów, którzy obecnie tworzą kadrę działaczy PTTK w Grudziądzu i „zarażają” swoim przykładem innych. W ostatnim okresie klub wykształcił czterech nowych przodowników turystyki kolarskiej.

Historia naszego klubu to też czas przemijania i pamięć o tych, co odeszli od nas na zawsze. Zmarli: w 1991r. Henryk Musielak, w 2001 r. Henryk Mechliński, w 2003 r. Elżbieta Piotrowska, w 2006 r. Waldemar Gmiński.

Szczególny rok 2008 dla Kalinki charakteryzuje się obchodami jubileuszowymi. Jak zwykle są planowane wszystkie rajdy kalendarzowe oraz dwie inne imprezy: rajd do Chełmna (dla uczczenia zmarłego członka klubu Waldka Gmińskiego) i „Sztafeta 30 godzin na rowerze na 30-lecie". Z okazji jubileuszu założenia klubu Zarząd KTK „Kalinka” zorganizował 12.01.2008 r. bardzo uroczyste spotkanie w Klubie Osiedlowym SM. Od tego dnia klub tworzy - swoim dalszym istnieniem, pracą propagującą turystykę i krajoznawstwo wśród młodzieży - najnowszą historię.

Po 30 latach następuje zmiana w prezesowniu klubem. W grudniu 2008 r na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano nowy zarząd klubu, którego prezesem zostaje Wiesław Zaręba. Uchwała nowego zarządu Tadeusz Rauchfleisz został wyróżniony tytułem honorowego prezesa Kalinki. W roku 2009 klub odnowił aktywność krajoznawczą - przy okazji organizowanych wycieczek niedzielnych - polegającą na zdobywaniu odznak turystycznych. Trasy tych wycieczek uwzględniają „kanon turystyczny” opublikowany w regulaminach odznak PTTK.

Od grudnia 2012 r.  prezesem jest Grzegorz Rakowiecki.

W maju 2013 r. klub "KALINKA" jest organizatorem Zlotu Aktywu Turystyki Kolarskiej z bazą nad Jeziorem Rudnickim w Grudziądzu.

4 października 2013 r. umiera Kazimierz Jaworski, animator turystyki kolarskiej w Grudziądzu.

W 2016 r. organizujemy Zlot Ogólnopolski jubileuszową 40 Jesień Kolarską we Wroniu, pod komendą wielokrotnego komandora rajdu jesiennego Bartosza Sokołowskiego.

W 2016 podczas wyborów na Walnym Zebraniu klubu ukonstytuowały się nowe władze „KALINKI”  z prezesem Grzegorzem Rakowieckim i zastępcą prezesa Adamem Biernathem.

W wyborach do władz naszego oddziału grudziądzkiego, sekretarzem w zarządzie oddziału PTTK został Tadeusz Ciborowski.

13 czerwca 2018 r. umiera Edmund Kobiela, miłośnik Kartuz. Pamiętamy go z pieśni spiewanych  na naszych imprezach.

W 2018 r.organizujemy BAL z okazji 40-lecia KALINKI  (Klub Turystyki Kolarskiej „KALINKA” powstał 9 stycznia 1978) i Sztafetę 40 godzin na 40 lecie KALINKI.

Zaloguj się aby skomentować