Klub wyszkolił liczną grupę przodowników i organizatorów turystyki kolarskiej.

W ciągu całego okresu istnienia jest nasi członkowie biorą udział w imprezach krajowych PTTK. Klub jest obecny na niektórych Centralnych Zlotach Turystów Kolarzy PTTK i bardzo często na Ogólnopolskich Zlotach Przodowników Turystyki Kolarskiej.
W 1991 r. klub - wspólnie z toruńską „Przygodą” - czynnie współorganizuje Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystów Kolarzy „Ziemia Chełmińska”.

Również członkowie „Kalinki” byli i są aktywnymi uczestnikami międzynarodowego życiu kolarskiego, ponieważ byli na 6 takich imprezach zagranicznych w ramach Zlotu Międzynarodowego AIT. Należy tu wymienić szczególnie dwa zloty z uwagi na duży nasz udział: w Belgii w 1997 r. i w Danii w 1999 r.

W roku 1998 jubileusz 20-lecia „Kalinki” jest zorganizowany uroczyście w klubie „Centrum” Spółdzielni Mieszkaniowej. („Kalinka” swojej siedziby nie posiada, ale zawsze możemy liczyć na SM). Co roku klub organizuje tam „Mikołajki Kolarskie”.

Wędrowne obozy letnie są organizowane przez klub do 1994 roku. Aktualnie klub samodzielnie wędrownych obozów nie organizuje - ale nie znaczy to, że  kolarze nie jeżdżą latem na obozy - między innymi w 1999 r. i 2000 r. członkowie naszego klubu zaliczają dwa obozy wędrowne organizowane z inicjatywy koła „Elektron”.

Urodził się też pomysł nowej imprezy - „Pożegnanie lata” w Buśni – po raz pierwszy zorganizowano go w 1999 r. we wrześniu, drugi raz rok później.

W roku 2000 klub nasz bierze udział w Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Tur. Kolarskiej w Bachotku, który organizuje zaprzyjaźniony klub „Przygoda”.

Klub nadal propaguje w Grudziądzu turystykę rowerową i imprezy turystyczne są tradycyjnie organizuje, co roku. Poza rajdami tradycyjnymi - realizowanymi zgodnie z kalendarzem imprez - ostatnie lata działalności charakteryzują się cały czas nowymi inicjatywami.

Zaloguj się aby skomentować