PTTK w celu promocji/popularyzacji walorów poszczególnych rejonów i zabytków Polski oraz celem zachęcenia ludzi do ich poznawania wprowadziło w 1993 roku Odznakę Krajoznawczą Polski (OKP) oraz Regionalną Odznakę Krajoznawczą (ROK).

Słownik języka polskiego Lindego (1855, II wyd.) nie zna wyrazu: krajoznawstwo. Byt on podówczas, choć rdzennie polski, równie bodaj obcy, jak przed kilkunastu u nas laty regionalizm. Prawdopodobnie „wypłynął” w latach sześćdziesiątych, a następnie na łamach warszawskiego „Wędrowca” w osiemdziesiątych XIX w. Słownik tzw. Warszawski (1902) już podaje do dziś utrzymującą się definicję, że krajoznawstwo jest to „zbiór wszelkich (nie tylko geograficznych) wiadomości o danym kraju”.

Każdy zakątek kraju wymaga innego sposobu na jego poznanie. Cudowne Tatry zwiedza się najlepiej pieszo. Jeśli Mazury to kajak lub żaglówka. Rowerem można dotrzeć prawie wszędzie. Można też poznawać kraj autokarem, motorem lub samochodem. Każdy sposób aktywnego wypoczynku jest dobry.

Warto poznawać te „magiczne” miejsca w Polsce - jest ich niezliczona ilość i każdy znajdzie coś co go interesuje.

Jak pisał Tadeusz Różewicz „Moja mała ojczyzna jest blisko, na wyciągnięcie ręki”. Często szukamy różnych ciekawostek krajoznawczych gdzieś daleko - a są one bardzo blisko.

Warto poświęcić trochę czasu aby lepiej poznać najbliższe okolice, przecież większość z nas KALINKOWCÓW urodziła się i mieszka w Grudziądzu.

Oznakowane rowerowe trasy ułatwiające odnalezienie właściwej drogi (nie mylić ze ścieżkami rowerowymi), oznaczona symbolami wyznaczającymi ich przebieg. Zgodnie z normami znakowania PTTK, szlaki rowerowe oznaczone są białymi kwadratami z czarnym symbolem roweru i paskiem koloru szlaku (krajowe), lub literą R i numerem szlaku (międzynarodowe).

Jest też dużo szlaków tematycznych:

Szlaki Greenways - prowadzące wzdłuż naturalnych korytarzy, historycznych tras handlowych, rzek i kolei.

Szlaki kulturowe - posiadające walor kulturowy lub element dziedzictwa kulturowego.

Wędrowanie kojarzy się z odpoczynkiem, luzem i romantycznym chłonięciem wrażeń, do czego nijak się ma zaliczanie jakichś punktów i zdobywanie blaszek. Ale to nie tak. Na odznaki trzeba spojrzeć trochę z innej strony: nie są to elementy zawodów, czy jakiegoś kursu z zaliczeniem i papierkiem na końcu.

W odznakach najważniejszy jest sam proces zaliczania, nie efekt końcowy, a co za tym idzie: książeczka tak naprawdę jest ważniejsza od odznaki. Przy odrobinie pomysłu książeczka KOT, GOT czy OTP może się zmienić w rodzaj podróżniczego pamiętnika, gdzie obok dokładnego opisu tras przystawione są kolorowe pieczątki z miejsc, w których byliśmy - wyobraźcie sobie, jak cenne może być to dla Was za 30 lat...

Z drugiej strony „duże” odznaki przez konieczność odwiedzenia pewnych konkretnych miejsc są w stanie zaprowadzić w niesamowite okolice, gdzie w inny sposób nigdy byście pewnie tam nie zawitali.

Nieco regulaminów i książeczek do potwierdzeń jest w KALINKOWEJ pobieralni plików Regulaminy odznak

Arabeska, cios, facjata, maswerk, żygacz itp. Tu znajdziesz objaśnienie podstawowych zwrotów używanych w architekturze, oraz dowiesz się co nieco o jej stylach (i nie tylko).

Styl w architekturze - cechy stylistyczne budowli ze względu na ich funkcję (architektura sakralna; miejska; zamki, pałace…), okres historyczny (styl romański, gotyk, barok, renesans…), obszar terytorialny (gotyk francuski, gotyk północny, neogotyk nadwiślański…), prądów (secesja…).

Tu znajdziesz artykuły związane z krajoznawstwem - "niepasujące" do poprzednich kategorii.