Frequently Asked Questions (FAQ) Często zadawanie pytania

Jeśli nie chcesz ponosić kosztów szkód i leczenia w trakcie wypraw rowerowych to przemyśl czy nie warto się ubezpieczyć.

PZU przygotowało specjalnie dla cyklistów (użytkowników jednośladów niewymagających rejestracji, będącymi uczestnikami  ruchu drogowego) pakiet ubezpieczeniowy „BEZPIECZNY ROWERZYSTA”.

Ubezpieczenie zapewnia:

  • pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim - w przypadku uszkodzenia ciała pozbawienia życia lub szkód polegających na zniszczeniu lub utracie rzeczy osób trzecich, ubezpieczenie pokrywa wynikłe koszty,
  • ubezpieczenie roweru - chroni sprzęt wraz z jego wyposażeniem i bagażem w przypadku zniszczenia w wyniku wypadku, rabunku lub innych zdarzeń losowych,
  • ochronę rowerzysty - zabezpiecza bezpośrednio rowerzystę od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Pakiet jest bardzo elastyczny, można go dostosować do indywidualnych jak i grupowych potrzeb ubezpieczonego lub grupy  ubezpieczonych w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia jak i czasu umowy ubezpieczeniowej.

Dla zainteresowanych są taż pakiety na:

WYJAZDY ZAGRANICZNE - Przy sporadycznych wyjazdach zagranicznych proponuję Państwu ubezpieczenie „Wojażer”, które jest zawierane na określoną ilość dni, w zależności od czas trwania wyjazdu zagranicznego. Ubezpieczenie obowiązuje od chwili wyjścia z domu, do momentu przekroczenia progu po powrocie. Do wyboru są różne warianty:

  • Assistance Podstawowy + Pakiet rowerzysta,
  • Assistance Podstawowy + Assistance Rozszerzony + Pakiet rowerzysta.

SPORTY ROWEROWE WYCZYNOWE - Dołączona klauzula - sporty wysokiego ryzyka.

Dla rowerzystów „EKSTREMALNYCH” - OC sport (za szkody wyrządzone osobom trzecim na mieniu i osobie) oraz NNW sport wysokiego ryzyka

Dokładniejsze informacje można otrzymać od Agenta PZU powyższe informacje uzyskałem od Pani Danuty Stoińskiej tel. 602-749-705

W załącznikach przykładowe wersje tego ubezpieczenia, oraz ubezpieczeń na wyjazdy zagraniczne.

W związku z tym, że składki są niższe przy ubezpieczeniu zbiorowym - zainteresowanych taką wersją proszę o kontakt ze mną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub 662-862-316).

Dokumenty:

1.PZU OC Kraj

2.PZU OC Świat

3.PZU Wojażer 1

4.PZU Wojażer 2

 

 

Discuss this article in the forums (0 replies).

Czy turystyka aktywna i turystyka kwalifikowana jest tą samą formą spędzania wolnego czasu?

Często w stosunku do turystyki kwalifikowanej używa się terminu „turystyka aktywna”, jednak pojęcia te mają różne  znaczenia  i nie powinny być stosowane zamiennie. I na odwrót, coraz częściej turystyka aktywna jest mylona lub utożsamiana z turystyką kwalifikowaną.
Obie formy turystyki wymagają przygotowania kondycyjnego i odpowiednich  umiejętności, takich jak: jazda na rowerze, pływanie kajakiem, żeglowanie, jazda konna,…. Obie pozwalają na realizację potrzeb aktywnego wypoczynku.


Jaka jest więc różnica ?

  • Otóż turystyka aktywna oferowana jest przez specjalistyczne komercyjne organizacje turystyczne (np. ośrodki lub biura turystyczne). Jest to forma aktywności polegająca na podróżowaniu do konkretnego ośrodka turystycznego, na terenie którego lub w jego okolicy organizator zapewnia swoim klientom odpowiednie warunki swoich do uprawiania rożnych dyscyplin rekreacji i sportu (jak narciarstwo, jazda konna, lotniarstwo czy grzybobranie). Bardzo często  ta oferta  turystyki jest działalnością zarobkową  organizatora lub pośrednika docierającego do organizatora świadczącego usługi organizujące aktywny wypoczynek.
  • Natomiast turystyka kwalifikowana jest specjalnością  PTTK. Jest to forma wędrówki, wymagającej od turysty sprawności fizycznej i mającej na celu wszechstronne poznanie kraju lub najbliższej okolicy (małej ojczyzny). Uprawiają ją turyści (indywidualnie, organizujący się  w małych grupach lub uczestniczących w rajdach, spływach, …) o kwalifikacjach turystycznych uzyskanych w trakcie samokształcenia się lub zdobytych w naszym kołach PTTK, często tylko dzięki zaangażowaniu i społecznej pracy naszej kadry programowej. Uprawianie tej formy aktywności fizycznej nie ma nic wspólnego z uprawianiem  sportu (z elementami rywalizacji) oraz z turystyką oferowaną przez komercyjnych usługodawców turystycznych. Turystyka kwalifikowana posiada rozbudowany system  odznak z opracowanymi regulaminami. Odznaki turystyki kwalifikowanej zdobywane są chętnie zarówno przez młodzież, jak i dorosłych.

Od powstania w 1950 roku PTTK, towarzystwo rozwija oraz upowszechnia krajoznawstwo i turystykę kwalifikowaną we wszystkich jej formach. W Polsce największym krajowym towarzystwem federacyjnym - zrzeszającym koła i kluby turystyki kwalifikowanej – jest właśnie PTTK, dbający o różne formy aktywnej turystyki.  Od początku Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze popularyzuje wiedzę o najbardziej turystycznie atrakcyjnych terenach Polski i promuje różne dyscypliny aktywnej turystyki kwalifikowanej, które znajdują się poza sferą sportową oraz poza turystyką komercyjną.

Trzeba oderwać się od pracy, domowych i innych obowiązków (np. nauki), żeby zwiedzić perełkę architektury gotyckiej, jakim jest  zamek w Radzyniu Chełmińskim lub podziwiać niedaleko Grudziądza, rosnący cis w Maruszy. Można zobaczyć na własne oczy takie obiekty jak: dwory polskie z ogrodami, pałace, zamki i kościoły. Niekoniecznie trzeba korzystać z wyjazdów samochodowych lub komercyjnych wycieczek autokarowych, żeby  te obiekty zobaczyć i zrobić im pamiątkowe zdjęcia. Można dotrzeć do tych ciekawych miejsc na rowerze z sakwami lub przyczepką. Właśnie jedną z metod aktywnego spędzania wolnego czasu, z jednoczesnym poznawaniem otaczającego nas piękna jest turystyka rowerowa.

Dlaczego w PTTK istnieje turystyka kolarska (a nie rowerowa) ? Czym jest kolarska turystyka kwalifikowana w PTTK ?

Turystyka rowerowa (kolarska).

Kolarstwo i turystyka rowerowa  na ziemiach polskich mają tradycje ponad stuletnie. Na początku nie było różnicy między kolarzem uprawiającym sport, a kolarzem jeżdżącym rowerem dla rekreacji i turystyki (turystyki masowej jeszcze nie było).

Prekursorzy polskiego „sportu kołowego” używali kołowiec do wzajemnej rywalizacji i zabawy ruchowej. Niektórzy stawali się miłośnikami  wycieczek na „kołach”, a przy okazji pionierami traktującymi rower jako środek do poszerzania wiedzy krajoznawczej. Nasze towarzystwo turystyczno-krajoznawcze (PTTK) kontynuuje tradycje kolarstwa turystycznego.

Kolarstwo - dyscyplina sportowa uprawiana na rowerach, dzieli się na: kolarstwo szosowe, torowe i przełajowe, górskie a także artystyczne i akrobatyczne.

Turystyka rowerowa - rodzaj turystyki (głównie krajoznawczej), w której środkiem lokomocji jest rower, a cały bagaż uczestników przewożony jest w rowerowych sakwach lub przyczepkach

Ze względu na rodzaj sprzętu i rodzaj nawierzchni  można wyróżnić następujące typy turystki rowerowej:

  •  turystykę szosową,

  •  turystykę terenową,

  • turystykę mieszaną (szosowo-terenową).

Pojawiła się też górska turystyka rowerowa uprawiana na obszarach wyżynnych i górskich.

Turystykę rowerową uprawia się indywidualnie lub w zorganizowanych klubach turystyki rowerowej, najczęściej w strukturach PTTK (ale są też kluby szkolne, studenckie, ludowe …).

PTTK - organizacja nawiązująca do tradycji i do specjalistycznej formy turystyki rowerowej oraz zwracająca uwagę na kwalifikacje turystów, zaliczyła dyscyplinę rowerową do kolarskiej turystyki kwalifikowanej. Entuzjaści tego towarzystwa uważają, że turystyka kolarska bierze swoje początki od kolarstwa rozumianego jako sport, jak i jako rekreację i turystykę.

Kolarska turystyka kwalifikowana – jest dyscypliną zarówno dla członków towarzystwa PTTK, jak i dla zainteresowanych (ale nie legitymujących się członkostwem w PTTK) uprawianiem turystyki kwalifikowanej. Kluby w ramach swoich zadań popularyzują i rozwijają turystykę kolarską (rowerową) na swoim terenie oraz ułatwiają zdobywanie odznak turystycznych organizując rowerowe imprezy krajoznawcze.Aktywni uczestnicy wyjazdów indywidualnych oraz grupowych mają możliwość potwierdzania przejechanejtrasy w celu zdobycia Kolarskiej Odznaki Turystycznej (KOT) i turystycznych odznaktematycznych oraz regionalnych. Chcąc zdobywać duże stopnie odznak kolarskich turysta jest zobowiązany do wyruszania w regiony coraz bardziej odległe od swojego miejsca zamieszkania. Wycieczki jednodniowe i wielodniowe można odbywać w dowolne miejsca, jednakże wyższe stopnie (kolory) odznak pociągają za sobą konieczność odwiedzania zabytków określonych w regulaminie (w tzw. kanonie odznaki).

Dlaczego strona ma taką budowę?  Dlaczego wybrano "joomla"?  Dlaczego ... ???

W pierwszej wersji  zbudowano stronę KALINKI wykorzystując Kreator Stron WWW, który dał możliwość stworzenia strony www.kalinka.zafriko.pl.Strona ta nie spełniała jednak oczekiwań czytelników, ponieważ nie mogli być aktywnymi uczestnikami w tworzeniu treści.

Na narzędzie „joomla”natrafiono zupełnie przypadkowo podczas podglądania struktury innych witryn internetowych.Strony zbudowane na bazie tego systemu pozwalają użytkownikom na tworzenie własnych artykułów.

No i jeszcze są inne zalety. Narzędzie jest za darmo i bez problemu można go pobrać ze strony  www.joomla.pl. Joomla ma gotowe darmowe szablony, które właśnie mają główny wpływ na wygląd strony. Naszym zdaniem  wybrany szablon (który zastosowano obecnie) jest zrozumiałym sposobem komunikowania się i ma przejrzystą budowę. Nie oznacza to wcale, że administratorzy poprzestaną na tej (drugiej) wersji wyglądu naszej strony klubowej.