Walne Zebranie Klubu Turystyki Kolarskiej PTTK KALINKA tworzą jego członkowie.

Do czasu stwierdzenia prawomocności obrad funkcję prezydium Zebrania pełni ustępujący Zarząd.

 

DOKUMENTY KLUBU

 

DOKUMENTY ZE STRONY PTTK

  1. STATUT TOWARZYSTWA  link na stronie PTTK
  2. ORDYNACJA WYBORCZA tekst Ordynacji Wyborczej