• Osoby, które nie mają opłaconej składki członkowskiej PTTK za lata ubiegłe, (a chcą zachować ciągłość stażu) mogą nabyć za lata 2021 – 2022 z dodatkową opłatą manipulacyjną zł za znaczek

 

  • Na utrzymanie internetowej strony klubowej - opłata klubowa wynosi  10 zł na rok 2023.

 

  • Wysokość składki członków zwyczajnych PTTK w 2023 roku wynosi:

 75 zł dla osób opłacających składkę normalną N

 51 zł dla osób opłacających składkę ulgową U

 36 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową UM

 


zbigniew Avatar
zbigniew odpowiedział w temacie: #2241 1 rok 2 miesiąc temu
Członkostwo zwyczajne w PTTK trwa w ramach składki członkowskiej 1 rok, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Przedłużenie członkostwa następuję dopiero przez naklejenie znaczka na legitymacji.

Na znaczku członkowskim są natomiast daty np. 01.01.2022 do 31.03.2023 r.

Oznacza to tylko tyle,
  •  że ubezpieczenie NNW po 31 grudnia br. obowiązuje jeszcze przez 3 miesiące roku następnego, tak by dać czas na opłacenie składki (naklejenie znaczka)
  •  że członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku zalegania w opłacaniu składki członkowskiej za okres dłuższy niż 3 miesiące.
Opłacenie zaległych i bieżącej składki w przypadku ustania członkostwa z powodu powstania zaległości, przywraca je wraz z zachowaniem ciągłości stażu członkowskiego w PTTK.