• Osoby, które nie mają opłaconej składki członkowskiej PTTK za lata ubiegłe, (a chcą zachować ciągłość stażu) mogą nabyć za lata 2021 – 2022 z dodatkową opłatą manipulacyjną zł za znaczek

 

  • Na utrzymanie internetowej strony klubowej - opłata klubowa wynosi  10 zł na rok 2023.

 

  • Wysokość składki członków zwyczajnych PTTK w 2023 roku wynosi:

 75 zł dla osób opłacających składkę normalną N

 51 zł dla osób opłacających składkę ulgową U

 36 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową UM