Przedłużenie członkostwa w PTTK .

Informujemy, że z powodów organizacyjnych skarbnik KALINKI przyjmuje składki jeszcze do 15 lutego 2024.

Przypominamy, że poprzedni okres członkostwa w  PTTK  obejmował tylko czas ważności  przynależności do 31 grudnia 2023.  Przedłużenie ważności legitymacji członka PTTK na rok  2024 uzyskuje się dopiero po opłaceniu składki obowiązującej w 2024 i wklejeniu  znaczka potwierdzające uiszczenie tej opłaty.

Również przypominamy, że informacja na znaczku z ubiegłego okresu od 1 stycznia 2023 do 31 marca 2024  określa czas ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) .