Kadencja władz „KALINKI” dobiegnie końca w grudniu 2020 r.

Zarząd ma obowiązek zwołać Walne Zebranie jeszcze zanim jego kadencja upłynie w tym roku.

 

Wybory do władz klubu oraz delegatów na zjazd oddziału powinny odbyć  się w głosowaniu tajnym z zachowaniem zasad powszechności i równości.

 

Uprawnionym do zwołania jest tylko aktualny zarząd wybrany w 2016 r. (ale kadencja aktualnego zarządu nie może być dłuższa niż 4 lat). Są dwa wyjścia:

  • Zwołać zebranie  on-line , ale co wówczas z zasadą powszechności, równości oraz tajności i co z komunikacją np. między przewodniczącym i komisją skrutacyjną.
  • Zwołać zebranie na otwartym powietrzu  , ….. wybrać przewodniczącego  i podjąć uchwałę o przerwaniu zebrania .

Wydaje mi się, że drugie  wyjście jest lepsze.

 


Grzegorz Avatar
Grzegorz odpowiedział w temacie: #2194 10 miesiąc 2 tygodni temu
Poczekajmy jaką decyzję podejmie ZG PTTK
zbigniew Avatar
zbigniew odpowiedział w temacie: #2195 9 miesiąc 3 tygodni temu
Pandemia powoduje zawirowania organizacyjne w towarzystwie turystyczno – krajoznawczym. Słyszy się o komunikacji elektronicznej. W obecnej sytuacji działalność statutowa jest nieco zawieszona.

Dlatego został powołany Zespół do opracowania zmian w Statucie PTTK. Jeszcze w tym roku mają być one uchwalone.

Zarząd Główny PTTK zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd (wezmą w nich udział przedstawiciele, którzy posiadali mandat delegata na Zjeździe w 2017).
Będą zmiany w Statucie PTTK oraz uchwały dotyczące działalności towarzystwa w sytuacji nadzwyczajnej.
zbigniew Avatar
zbigniew odpowiedział w temacie: #2197 8 miesiąc 3 tygodni temu
Zarząd Główny PTTK wycofał się z planowanych zmian statutu w br. ( uchylono uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu).
Nie będzie żadnych zmian w statucie w 2020 r.
A to oznacza, że w grudniu władze kół i klubów tracą legitymację zarządzania.

W związku z powyższym władze klubów i kół powinny organizować zebrania sprawozdawczo-wyborcze zgodnie z Ordynacją Wyborczą z dnia 4 lipca 2020 r.