Miło nam poinformować, że Zarząd Główny PTTK zdecydował, iż

nadchodzący rok 2012, będzie Rokiem Turystyki Rowerowej.

Ze względu na:

 

- rolę jaką odgrywa turystyka rowerowa, jako aktywna forma spędzania czasu wolnego

 

- systematyczny rozwój sieci znakowanych szlaków rowerowych,
- przypadający w roku 2012 jubileusz 60-lecia działalności Komisji Turystyki Kolarskiej

Zarząd Główny PTTK na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu PTTK, swą uchwałą nr 209/XVII/2011 z 26 lutego 2011 r. ustanowił rok 2012 Rokiem Turystyki Rowerowej w PTTK.

Jednocześnie ZG PTTK ustanowił okolicznościową

Jubileuszową Odznakę

„60 lat Turystyki Kolarskiej w PTTK”

 

 

Regulamin

Jubileuszowej Odznaki „60 lat Turystyki Kolarskiej w PTTK”

W związku z przypadającą w 2012 r. sześćdziesiątą rocznicą utworzenia Komisji Turystyki Kolarskiej

Zarządu Głównego PTTK na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 17 Statutu PTTK, w celu realizacji art. 9 ust.

2 pkt 7 Statutu PTTK, na wniosek Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, Zarząd Główny PTTK

ustanawia okolicznościową Jubileuszową Odznakę „60 lat Turystyki Kolarskiej w PTTK”, zwaną

dalej odznaką.

1. Odznakę można zdobywać jednokrotnie tylko na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

2. Odznaka jest jednostopniowa.

3. Warunkiem zdobycia odznaki jest uzyskanie 100 punktów za udział w wycieczkach rowerowych, zgodnie z regulaminem KOT, z zastrzeżeniem pkt 5.

4. Przy zdobywaniu odznaki nie obowiązuje punktacja dodatkowa KOT.

5. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak KOT.

6. Odznakę przyznają Referaty Weryfikacyjne KOT odnotowując ten fakt w prowadzonych rejestrach.

7. Odznakę należy zweryfikować w terminie do 15 stycznia 2013 r.

8. Wykaz zdobywców odznak (obejmujący: imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, przynależność do klubu turystyki kolarskiej, numer weryfikacyjny) ReferatyWeryfikacyjne KOT zobowiązane są do przesłania najpóźniej do dnia 31.01.2013 r. doCentralnego Referatu Weryfikacyjnego.

9. Odznaka może być przyznana zasłużonym działaczom turystyki kolarskiej uchwałą Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, z pominięciem punktów 4-5 niniejszego regulaminu.

10. Zdobywanie Jubileuszowej Odznaki „60 lat Turystyki Kolarskiej w PTTK” jest zadaniem dodatkowym do konkursu na najlepszy klub, komisję.

11. Ostateczna interpretacja regulaminu Odznaki przysługuje Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.

12. Dystrybutorem Odznaki w imieniu KTKol. ZG PTTK jest Oddział PTTK w Jaworznie.

 

Wzór odznaki

Odznaka KOT z lat 50-tych XX wieku (rowerzysta na tle Polski) wpisana w koło rowerowe, na oponie napis: u góry „60 lat Turystyki Kolarskiej w PTTK” i na dole „1952-2012”. Odznaka wykonana w metalu koloru brązowego.