KOT odznaka

 

 

Jeżdżąc po kraju można „przy okazji” zdobyć różnego rodzaju odznaki: zarówno turystyki kwalifikowanej jak i krajoznawcze.

Wędrowanie kojarzy się z odpoczynkiem, luzem, do czego nijak się ma zdobywanie punktów, pieczątek i blaszek.

W odznakach najważniejszy jest sposób jej zdobywania. Przy odrobinie pomysłu książeczka KOT może się zmienić w rodzaj pamiętnika, gdzie obok opisu tras są kolorowe pieczątki z miejsc, w których byliśmy.

wyobraźcie sobie, jak cenne może być to dla Was za kilkadziesiąt lat...

 

Weryfikację odznak na podstawie książeczek KOT prowadzi kol. Grzegorz Rakowiecki.

Adres mailowy i telefon w zakładce „Kontakt z Kalinką”

 

 

Przypominamy też o odznace turystycznej „60-LECIA PTTK”

Na wniosek Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK w związku z przypadającą w 2010 r. sześćdziesiątą rocznicą powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Zarząd Główny PTTK ustanawia Odznakę Turystyczną „60-lecia PTTK”.

 

-  Odznakę mogą zdobywać turyści, którzy ukończyli 8 lat

-  Odznaka jest jednostopniowa i może być zdobywana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

-  Odznakę można zdobywać w okresie 01.06.2010 r. - 31.12.2011 r.

 

więcej szczegółów jest << tu >>