Aktualnie (w/g mnie) istnieją dwie odznaki „Pielgrzymie” bliższe informacje o nich poniżej.
.................................................................
 
 
 

 

Kolarska Odznaka Pielgrzymia

weryfikacja - okręgowy referat weryfikacyjny (Bydgoszcz)

Andrzej Beger ul. Jana Pawła II 3/26 89-604 Chojnice
tel. dom. 052-397-04-65 tel. kom. 0-600-356-772 abeger(at)o2.pl

<< regulamin >>

Pielgrzymia Odznaka Krajoznawcza „Śladami Jana Pawła II”

weryfikacja - Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w W-wie

Warszawa ul. Batalionu Parasol 3a, 01-120 Warszawa, lub przesłać na adres korespondencyjny (do prezesa) – Roman Henryk Orlicz, ul. Monte Cassino 3 m. 19, 01-121 Warszawa – załączając kopertę zwrotną ze znaczkiem na list polecony, jak przy nadaniu.

<< regulamin >>