1. Zarząd Oddziału PTTK w Grudziądzu im. ks. dr ppłk Władysława Łęgi, w celu spopularyzowania walorów krajoznawczych, historycznych i turystycznych Ziemi Chełmińskiej i jej pogranicza, oraz chcąc upowszechnić, znajomość gotyckiej architektury sakralnej Regionu, ustanawia Regionalną Odznakę Krajoznawczą PTTK „SZLAKIEM KOŚCIOŁÓW GOTYCKICH ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ”.

2. Odznakę zdobywa się na terenie Ziemi Chełmińskiej w jej historycznych granicach oraz pogranicza, podczas wycieczek indywidualnych lub zbiorowych.

3. Odznakę może zdobywać każdy turysta krajowy lub zagraniczny po ukończeniu 7 roku życia, przy czym decyduje data urodzenia chwili weryfikacji.

4. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. Okres zdobywania kolejnych stopni jest nielimitowany.

5. Odznaki można zdobywać równolegle wraz z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi pod warunkiem prowadzenia odrębnej dokumentacji.

6. Odznaka posiada trzy stopnie:

  brązowy

  srebrny

  złoty

  złoty z diamentem

7. Odznaka w stopniu złotym i złotym z diamentem może być przyznana także, jako odznaka honorowa za znaczące zasługi i osiągnięcia w popularyzacji i ochronie zabytków Ziemi Chełmińskiej.

8. Dla poszczególnych stopni wymagane jest zwiedzenie następującej liczby obiektów:

Stopień odznaki

 Ilość obiektów grupy A 

 Ilość obiektów grupy B 

brązowy

2

5

srebrny

3

10

złoty

5

20

 złoty z diamentem

-

55

 

9. Obiekty zaliczone na poszczególne stopnie nie mogą się powtarzać. Punktowane są jedynie obiekty znajdujące się w kanonie, stanowiącym załącznik do regulaminu i jego integralną część. Grupę „A” stanowią obiekty o wyjątkowej wartości artystycznej i historycznej, zaś grupę „B” pozostałe obiekty.

10. Wpis obiektu winien zawierać, co najmniej następujący opis:

  datę zwiedzenia obiektu

  nazwę obiektu: kościół, klasztor, kaplica itp., wezwanie

  nazwę miejscowości, w której znajduje się zabytek, w przypadku miast, jego dokładny adres (ulica, numer itp.).

11. Zwiedzanie poszczególnych obiektów winno być udokumentowane poprzez pieczątkę z obiektu (biuro parafialne) lub najbliższej instytucji (np. urząd gminy, sołtys, sklep, itp.) wraz z datą lub pieczątkę i podpis przodownika turystyki kwalifikowanej, przewodnika turystycznego, instruktora PTTK obecnego na wycieczce. Honorowane jest także osobiste wykonanie fotografii krajoznawczej, wraz z opisem.

12. Forma prowadzenia dokumentacji (kronika, skoroszyt, książeczka, arkusik) jest w zasadzie dowolna. Nie dopuszcza się jednak prowadzenia głównej kroniki w formacie cyfrowym, na nośnikach komputerowych (CD, DVD, dyskietka, PEN-drive, itp.).

13. Kronikę, książeczkę, skoroszyt czy też arkusik spełniające wymogi do zdobycia poszczególnych, kolejnych stopni odznaki należy przedstawić do weryfikacji Referatowi Weryfikacyjnemu przy Komisji Krajoznawczej Oddziału im. ks. dr ppłk Władysława Łęgi, wraz z zestawieniem dotychczas zwiedzonych obiektów. Zestawienie to nie jest wymagane przy zdobywaniu odznaki w stopniu brązowym.

14. Dowodem zdobycia odznaki jest pieczęć weryfikacyjna w kronice zdobywcy odznaki oraz dyplomie - legitymacja wystawiona przez weryfikat.

15. Weryfikacja odznaki jest bezpłatna. Przyznaną odznakę można nabywać odpłatnie w siedzibie Oddziału PTTK im. ks. dr ppłk Wł. Łęgi: 86-300 Grudziądz ul. Hallera 32.

16. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Referatu Weryfikacyjnego przy Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK im. ks. dr ppłk Władysława Łęgi w Grudziądzu.

Regulamin wprowadzono w życie Uchwałą Zarządu Oddziału PTTK im. ks. dr ppłk Władysława Łęgi nr 1/06/69 z dnia 19.01.2006 r.

 

KANON

 

Kościoły grupy A: /10/

Brodnica – kościół pw. św. Katarzyny, Fara

Chełmno – kościół pw. Wniebowzięcia NMP, Fara

Chełmno – kościół klasztorny pw. śś. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty

Chełmża – konkatedra pw. Świętej Trójcy

Golub-Dobrzyń – kościół pw. św. Katarzyny

Grudziądz – kolegiata pw. św. Mikołaja, Sanktuarium MB Łaskawej

Nowe Miasto Lubawskie – kościół pw. św. Tomasza Apostoła (pow. iławski)

Toruń – katedra (dawny kościół farny) pw. śś. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty

Toruń – kościół pw. Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Wincentego Frelichowskiego

Toruń – kościół pw. św. Jakuba Apostoła, Fara Nowomiejska

 

Kościoły grupy B: /90/

Bierzgłowo – kościół pw. Wniebowzięcia NMP (gm. Łubianka, pow. toruński)

Błędowo – kościół pw. św. Michała Archanioła (gm. Płużnica, pow. wąbrzeski)

Bobrowo – kościół pw. św. Jakuba Apostoła (pow. brodnicki)

Brudzawy – kościół pw. św. Andrzeja Apostoła (gm. Bobrowo, pow. brodnicki)

Byszwałd – kościół pw. św. Andrzeja Apostoła (gm. Lubawa, pow. iławski)

Ciechocin – kościół pw. Marii Magdaleny (pow. golubski)

Cielęta – kościół pw. św. Mikołaja (gm. i pow. brodnicki)

Chełmno – kościół pw. śś. Jakuba i Mikołaja

Chełmno – kościół pw. śś. Piotra i Pawła

Chełmno – kościół pw. św. Marcina

Chełmno – kościół pw. św. Ducha

Chełmno – kaplica „Na Bramce” w Bramie Grudziądzkiej

Chełmonie – kościół pw. św. Bartłomieja (gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubski)

Chełmża – kościół pw. św. Mikołaja

Czarnowo – kościół pw. św. Marcina (gm. Zławieś Wielka, pow. toruński)

Czarże – kościół pw. Narodzenia NMP (gm. Dąbrowa Chełmińska, pow. bydgoski)

Dąbrówka Królewska – kościół pw. św. Jakuba (gm. Gruta, pow. grudziądzki)

Dębowa Łąka – kościół pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła (pow. wąbrzeski)

Dźwierzno – kościół pw. Wniebowzięcia NMP (gm. Chełmża, pow. toruński)

Gorczenica – kościół pw św. Krzyża (gm. i powiat Brodnica)

Gostkowo – kościół pw. Wniebowzięcia NMP (gm. Łysomice, pow. toruński)

Grębocin – kościół pw. św. Barbary (gm. Lubicz, pow. toruński) – desakralizowany

Grodziczno – kościół pw. śś. Piotra i Pawła (pow. nowomiejski)

Gronowo – kościół pw. św. Mikołaja (gm. Lubicz, pow. toruński)

Grudziądz – kościół pw. św. Ducha

Gruta – kościół pw. Wniebowzięcia NMP (pow. grudziądzki)

Grzybno – kościół pw. św. Michała Archanioła (gm. Unisław, pow. chełmiński)

Grzywna – kościół pw. św. KatarzynyAleksandryjskiej(gm. Chełmża, pow. toruński)

Gubiny – kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (gm. Rogóźno, pow. grudziądzki)

Kaszczorek – kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (dzielnica Torunia)

Kazanice – kościół pw. św. Jakuba Apostoła (gm. Lubawa, pow. iławski)

Kijewo Królewskie – kościół pw. św. Wawrzyńca (pow. chełmiński)

Kiełbasin – kościół pw. Narodzenia NMP (gm. Chełmża, pow. toruński)

Kowalewo Pomorskie – kościół pw. św. Mikołaja (pow. golubski)

Kruszyny – kościół pw. św. Mikołaja (gm. Bobrowo, pow. brodnicki)

Kurkocin – kościół pw. św. Bartłomieja (gm. Dębowa Łąka, pow. wąbrzeski)

Kurzętnik – kościół pw. św. Marii Magdaleny (pow. iławski)

Lembarg – kościół pw. śś. Piotra i Pawła (gm. Jabłonowo Pomorskie, pow. brodnicki)

Linowo – kościół pw. św. Michała Archanioła (gm. Świecie n/Osą, pow. grudziądzki)

Lipinki – kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła (gm. Biskupiec, pow. nowomiejski)

Lisewo – kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (pow. chełmiński)

Lubawa – kościół pw. Nawiedzenia NMP i św. Anny (pow. iławski)

Lubawa – kościół pw. śś. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła (pow. iławski)

Lubicz Dolny – kościół pw. św. Stanisława Biskupa i męczennika (pow. toruński)

Łasin – kościół pw. św. Katarzyny (pow. grudziądzki)

Łąkorz – kościół pw. św. Mikołaja (gm. Biskupiec, pow. nowomiejski)

Łobdowo – kościół pw. św. Małgorzaty (gm. Dębowa Łąka, pow. wąbrzeski)

Łopatki – kościół pw. św. Marii Magdaleny (gm. Książki, pow. wąbrzeski)

Mokre – kościół pw. Wniebowzięcia NMP (gm. i pow. grudziądzki)

Nawra – kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej oraz NMP Wspomożycielki Wiernych (gm. Chełmża, pow. toruński)

Niedźwiedź – kościół pw. św. Jerzego (gm. Dębowa Łąka, pow. wąbrzeski)

Nowa Wieś Królewska – kościół pw. św. Jana Chrzciciela (gm. Płużnica, pow. wąbrzeski)

Okonin – kościół pw. śś. Kosmy i Damiana (gm. Gruta, pow. grudziądzki)

Orzechowo – kościół pw. św. Marii Magdaleny (gm. i pow. wąbrzeski)

Osieczek – kościół pw. św. Katarzyny (gm. Książki, pow. wąbrzeski)

Ostromecko – kościół pw. śś. Mikołaja, Stanisława Biskupa, Jana Chrzciciela (gm. Dąbrowa Chełmińska, pow. bydgoski)

Ostrowite – kościół pw. św. Jakuba (gm. Biskupiec, pow. nowomiejski)

Ostrowite k/Kowalewa – kościół pw. św. Marii Magdaleny (gm. i pow. golubski)

Papowo Biskupie – kościół pw. św. Mikołaja (pow. chełmiński)

Papowo Toruńskie – kościół pw. św. Mikołaja (gm. Łysomice, pow. toruński)

Pluskowęsy – kościół pw. św. Jana Chrzciciela (gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubski)

Płonne – kościół pw. św. Jakuba (gm. Radomin, pow. golubski)

Płowęż – kościół pw. św. Małgorzaty (gm. Jabłonowo Pomorskie, pow. brodnicki)

Płużnica – kościół pw. św. Małgorzaty (pow. wąbrzeski)

Prątnica – kościół pw. św. Katarzyny (gm. Lubawa, pow. iławski)

Przeczno – kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (gm. Łubianka, pow. toruński)

Radziki Duże – kościół pw. św. Katarzyny (gm. Wąpielsk, pow. rypiński)

Radzyń Chełmiński – kościół pw. św. Anny (pow. grudziądzki)

Radzyń Chełmiński – kaplica pw. św. Jerzego (pow. grudziądzki)

Rogowo – kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (gm. Lubicz, pow. toruński)

Rogóźno – kościół pw. św. Wojciecha (pow. grudziądzki)

Ryńsk – kościół pw. św. Wawrzyńca (gm. i pow. wąbrzeski)

Sampława – kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła (gm. Lubawa, pow. iławski)

Sarnowo – kościół pw. św. Marcina Biskupa z Tours (gm. Stolno, pow. chełmiński)

Skarlin – kościół pw. Św. Bartłomieja (gm. i pow. nowomiejski)

Srebrniki – kościół pw. Matki Boskiej Śnieżnej (gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubski)

Szczuka – kościół pw. śś. Marcina i Sebastiana (gm. i pow. brodnicki)

Szynwałd – kościół pw. Narodzenia NMP (gm. Łasin, pow. grudziądzki)

Świerczynki – kościół pw. śś. Janów Chrzciciela i Ewangelisty (gm. Łysomice, pow. toruński)

Trzebcz Szlachecki – kościół pw. wniebowzięcia NMP (gm. Kijewo Królewskie, pow. chełmiński)

Unisław – kościół pw. św. Bartłomieja (pow. chełmiński)

Wabcz – kościół pw. św. Bartłomieja (gm. Stolno, pow. chełmiński)

Wąbrzeźno – kościół pw. św. Apostołów Tadeusza i Judy

Wielka Łąka – kościół pw. śś Katarzyny i Małgorzaty (gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubski)

Wielkie Czyste – kościół pw. św. Katarzyny (gm. Stolno, pow. chełmiński)

Wielkie Radowiska – kościół pw. Św. Jakuba Apostoła (gm. Dębowa Łąka, pow. wąbrzeski)

Wielki Wełcz – kościół filialny pw. św. Jana Chrzciciela (gm. i pow. grudziądzki)

Wrocki – kościół pw. św. Marcina (gm. i pow. golubski)

Zieleń – kościół pw. śś. Piotra i Pawła (gm. i pow. Wąbrzeźno)

Żmijewo – kościół pw. Św. Jakuba Apostoła (gm. Zbiczno, pow. brodnicki) 

 

Dla ułatwienia podajemy położenie kościołów patrz MAPKA