Pamiętamy o naszych klubowiczach.

Odwiedzanie grobów odbędzie się 25.06.2023  (niedziela) pod przewodnictwem komandora Arka Skrzypka.

Zbiórka przy  Restauracji Leśniczówka w Parku Miejskim w Grudziądzu o godz. 9:00.

Koszt symboliczny: znicze (kupimy na miejscu).

Trasa :  Odwiedzenie cmentarzy w Grudziądzu: cmentarz farny (ul. Cmentarna) i komunalny (Kobylanka) , i dla chętnych wyjazd  na cmentarz w Chełmnie (oraz powrót).

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 - przestrzeganie przepisów ruchu drogowego

 - przestrzeganie karty turysty

 - młodzież do lat 18 uczestniczą pod opieką osoby dorosłej

Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim jak i przez nie.