Składkę członkowską za rok 2019 będzie można nabyć w Oddziale PTTK do końca roku (oczywiście za pośrednictwem Klubu i z pewnym rozsądnym wyprzedzeniem).

Osoby, którym się zdarzy  nieopłacenie składki członkowskiej za rok 2019 (i za lata ubiegłe), a będą chciały zachować ciągłość stażu członkowskiego opłacają zaległe składki, przy opłacaniu aktualnej w 2020 r. (przy zamawianiu zaległego znaczka cena będzie podniesiona o opłatę manipulacyjną 5 zł). Tym sposobem członek jest nadal  przynależny do struktury PTTK, ale nie jest objęty ochroną ubezpieczeniową za ten poprzedni okres nieopłacenia członkostwa (mimo faktu, że uzupełnił zaległość).

 

 Jeżeli członek PTTK zapłaci zaległą składkę (za rok 2019) po 31 grudnia 2019,

to nie będzie ubezpieczony jeszcze przez pierwsze trzy miesiące 2020 r

 Zaległe znaczki członkowskie za 2019 rok będzie można nabyć dopiero od 1 kwietnia 2020 w cenie powiększonej o 5 zł .