Szlaki rowerowe są przeznaczone dla miłośników turystyki rowerowej. Szlaki turystyczne mogą być wytyczne po istniejących drogach asfaltowych, ale nie zaszkodzi gdy  prowadzą turystę - rowerzystę  drogami gruntowymi i traktatami leśnymi. Jednak dobry szlak rowerowy nie powinien być utrudnieniem i nie powinien być wytyczony po piachu, błocie \…., bo pchanie roweru z sakwami w takich warunkach nie jest przyjemne.

Szlak rowerowy WTR - Wiślana Trasa Rowerowa

Szlak jest przewidziany do osób uprawiających turystykę rowerową. Ideą rowerowego szlaku WTR jest połączenie wzdłuż Wisły osiem nadwiślańskich województw. Zaprojektowany szlak zgodnie z nazwą biegnie wzdłuż Wisły i w związku z tym jego jakość w niektórych miejscach może zniechęcać zaskoczonych (nieprzygotowanych) rowerzystów do pdróżowania. Wiślana Trasa Rowerowa w województwie kujawsko-pomorskim biegnie po obu brzegach Wisły. Długość szlaku wynosi około 210 km w części prawobieżnej i 245 km - w części lewobieżnej.

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego naszego województwa do przeprowadzenia „krajobrazowego” rowerowego szlaku „Wiślna Trasa Rowerowa” zostało wybrane Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły (TPDW). To towarzystwo ma już doświadczenie w skutecznym organizowaniu pracy przy wytyczaniu szlaku rowerowego. Turyści  rowerowi znają „Czarny” Szlak Dolnej Wisły. Właśnie autorem i wykonawcą tego szlaku też jest TPDW.

Zainteresowani znają TPDW  - właśnie to towarzystwo organizuje od kilku lat Festiwal Smaku w Grucznie.

Zaloguj się aby skomentować