ZATK 2020

W 2016 podczas wyborów na Walnym Zebraniu klubu ukonstytuowały się nowe władze „KALINKI” z prezesem Grzegorzem Rakowieckim i zastępcą prezesa - Adamem Biernathem.

0dpowiedzialność członków zarządu (prezesa, jego zastępcy, skarbnika, sekretarza, członka zarządu) jest znacznie większa niż członków klubu.

Zasiadanie we władzach klubu to nie tylko możliwość wpływania na losy KALINKI na najbliższym terenie jej działania (tzn. Grudziądza i okolic), ale także organizowanie przez Zarząd imprez dla szerszego środowiska krajoznawczo-turystycznego.

Dwa lata temu na Zlocie Aktywu Turystyki Kolarskiej - Żychlin 2018 - zaproponowano KALINCE zorganizowanie podobnej imprezy. Zarząd Klubu  przyjął propozycję zorganizowania imprezy ogólnopolskiej, Zlotu Aktywu Turystyki Kolarskiej w Grudziądzu w 2020 r. Na wojewódzkiej regionalnej komisji turystyki kolarskiej PTTK w 2019 r zatwierdzono organizatora tego Zlotu.

Zarząd KALINKI sam tego Zlotu nie zrobi. Bez zaangażowania całego klubu w organizację imprezy o charakterze ogólnopolskim to się zwyczajnie nie uda. W najbliższych dniach opracujemy preliminarz kosztów imprezy i regulamin Zlotu.

Zaproponujemy do składu kierownictwa tego zlotu około 10 osób (członków KALINKI).

Jeżeli zależy nam na dobrym imieniu klubu i na dalszym jego aktywnym istnieniu, bardzo prosimy o zaangażowanie się w ten ZLOT. Wspierajmy się, bo „poprzeczka” imprez ZATKol. przez kluby kolarskie (rowerowe) PTTK jest podniesiona wysoko.


Barabara Avatar
Barabara odpowiedział w temacie: #2150 9 miesiąc 5 dni temu
Jestem do dyspozycji:)
dart8 Avatar
dart8 odpowiedział w temacie: #2152 8 miesiąc 4 tygodni temu
Wszystkie osoby funkcyjne i pozostałych chętnych do pomocy przy organizacji Aktywu zapraszam na spotkanie w czwartek 30-01-2020 r. godz. 18.30 w Czarcim Młynie.