Ale zabrakło decyzji.

Na stronie PTTK pojawił się list adresowany do członków: 

                        >>>>    z dnia 9 listopada 2020 r.

Nie jest pewne czy Towarzystwo potrafi zmienić zapisy umożliwiające przeprowadzenie walnych zebrań z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej.  Zarząd Główny PTTK planował takie zmiany, ale nagle się wycofał się z możliwości głosowania poza siedzibą (miejscem walnego zebrania) i podjął decyzję o uchyleniu uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTTK . Tym samym wycofał się z planu zmian w Statucie oraz zatrzymał  przygotowania do uruchomienia kampanii sprawozdawczo-wyborczej na poziomie Oddziałów PTTK oraz kół (i klubów) w oddziałach.