INFORMACJE DOTYCZĄCE AKTUALNYCH SKŁADEK CZŁONKOWSKICH PTTK W ROKU 2019

Składka członkowska  wnoszona jest jednorazowo w >>> Oddziale PTTK (za pośrednictwem skarbnika Klubu) w terminie do 31 grudnia 2019 roku.

Składki PTTK  w 2019 roku w następujących wysokościach:

  • 55,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31grudnia 2019 roku,
  • 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019roku,
  • 25,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
  • 15,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Członek PTTK posiadający ważną legitymację jest ubezpieczony przez całą dobę, również w życiu prywatnym (a więc w czasie nie związanym z imprezą PTTK).

Zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia, Oddział PTTK w Grudziądzu posiadania  listę członków stowarzyszenia zawierającą imię, nazwisko oraz datę opłacenia przez nich składki członkowskiej (wpłaconej w Oddziale przez Klub).

 

Wpłaty składek są ewidencjonowane w Oddziale PTTK. Opłacenie składki członkowskiej za rok 2019  powoduje, że ochrona NNW w ramach Umowy PTTK z ubezpieczycielem:

  • działa od dnia następnego po wpłacenia pieniędzy za znaczek członkowski wyłącznie u skarbnika Oddziału PTTK (dzień zapłacenia w Klubie się nie liczy), ale zaczyna się nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2019, potwierdzeniem wpłacenia jest dowód wpłaty KP;
  • kończy się  w dniu  31 marca 2020 r. (pod warunkiem zamówienia znaczka członkowskiego w 2019 r.).

Osoby, które nie mają opłaconej składki członkowskiej za lata ubiegłe, a chcą zachować ciągłość stażu członkowskiego opłacają zaległe składki, przy opłacaniu aktualnej składki (cena zaległego znaczka podniesiona o 3 zł przy zamawianiu). Tym sposobem członek jest nadal  przynależny do PTTK, ale nie jest objęty ochroną ubezpieczeniową za ten poprzedni okres nieopłacenia (mimo, że zapłacił później zaległość). Jeżeli zapłaci zaległą składkę (za rok 2018) po 31 grudnia 2018, to nie będzie ubezpieczony jeszcze przez piewsze trzy miesiące 2019.

Osoby, które utraciły legitymację, powinny zwrócić się do klubu o wystawienie nowej legitymacji.

Zaloguj się aby skomentować
Dodaj komentarz na Forum ( już dodano 1 ).