Umowa PTTK - AXA

Jesteśmy ubezpieczeni w AXA, ale zapominamy lub nie wiemy, że trzeba wypełnić załącznik nr 3 do umowy. Dotyczy on wyznaczenia osoby uprawnionej do świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego. W ostatnim okresie miały miejsca wypadki śmiertelne członków PTTK z naszego terenu. Warto dopilnować formalności.

Formularz wyznaczenia osoby uposażonej dla członków PTTK należy wypełnić i poprzez rodzimy Klub dostarczyć do  macierzystego Oddziału PTTK.

FORMULARZE BĘDĄ DOSTĘPNE PODCZAS JESIENI KOLARSKIEJ WE WRONIU.

Zaloguj się aby skomentować
Dodaj komentarz na Forum ( już dodano 0 ).
Wybory w strukturach PTTK

Kampania sprawozdawczo-wyborcza w jednostkach organizacyjnych PTTK, poprzedzająca XIX Walny Zjazd PTTK.

1) W tym roku odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Turystyki Kolarskiej „KALINKA”
  Na walnym zebraniu koła  Nr 50 – KTK „KALINKA” uprawnieni członkowie PTTK:
• wybiorą członków zarządu klubu,
• wybiorą członków klubowej komisji rewizyjnej,
• wybiorą delegatów na zjazd naszego Oddziału PTTK w Grudziądzu.
 
2) Zjazd Oddziału PTTK im. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu w terminie do 30 kwietnia 2017 r.
• wybierze członków zarządu oddziału,
• wybierze członków oddziałowej komisji rewizyjnej,
• wybierze członków oddziałowego sądu koleżeńskiego,
• wybierze delegatów na regionalną konferencje oddziałów PTTK w Toruniu.

3) Regionalna konferencja oddziałów PTTK w województwie kujawsko-pomorskim wybierająca delegatów na XIX Walny Zjazd PTTK - w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.
Zaloguj się aby skomentować
Dodaj komentarz na Forum ( już dodano 2 ).