W klubach, sekcjach czujemy wspólnotę. Jesteśmy wśród swoich.

Głównym zadaniem klubu jest popularyzowanie i rozwój turystyki rowerowej na swoim terenie. Klub jest otwartą formą zorganizowanej turystyki dla każdego. Otwartość  PTTK na nowych członków jest żywotnym interesem klubu.

Zaloguj się aby skomentować
Dodaj komentarz na Forum ( już dodano 1 ).

Umowa PTTK - AXA

Jesteśmy ubezpieczeni w AXA, ale zapominamy lub nie wiemy, że trzeba wypełnić załącznik nr 3 do umowy. Dotyczy on wyznaczenia osoby uprawnionej do świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego. W ostatnim okresie miały miejsca wypadki śmiertelne członków PTTK z naszego terenu. Warto dopilnować formalności.

Formularz wyznaczenia osoby uposażonej dla członków PTTK należy wypełnić i poprzez rodzimy Klub dostarczyć do  macierzystego Oddziału PTTK.

FORMULARZE BĘDĄ DOSTĘPNE PODCZAS JESIENI KOLARSKIEJ WE WRONIU.

Zaloguj się aby skomentować
Dodaj komentarz na Forum ( już dodano 0 ).
Wybory w strukturach PTTK

Kampania sprawozdawczo-wyborcza w jednostkach organizacyjnych PTTK, poprzedzająca XIX Walny Zjazd PTTK.

1) W tym roku odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Turystyki Kolarskiej „KALINKA”
  Na walnym zebraniu koła  Nr 50 – KTK „KALINKA” uprawnieni członkowie PTTK:
• wybiorą członków zarządu klubu,
• wybiorą członków klubowej komisji rewizyjnej,
• wybiorą delegatów na zjazd naszego Oddziału PTTK w Grudziądzu.
 
2) Zjazd Oddziału PTTK im. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu w terminie do 30 kwietnia 2017 r.
• wybierze członków zarządu oddziału,
• wybierze członków oddziałowej komisji rewizyjnej,
• wybierze członków oddziałowego sądu koleżeńskiego,
• wybierze delegatów na regionalną konferencje oddziałów PTTK w Toruniu.

3) Regionalna konferencja oddziałów PTTK w województwie kujawsko-pomorskim wybierająca delegatów na XIX Walny Zjazd PTTK - w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.
Zaloguj się aby skomentować
Dodaj komentarz na Forum ( już dodano 2 ).