W klubach, sekcjach czujemy wspólnotę. Jesteśmy wśród swoich.

Głównym zadaniem klubu jest popularyzowanie i rozwój turystyki rowerowej na swoim terenie. Klub jest otwartą formą zorganizowanej turystyki dla każdego. Otwartość  PTTK na nowych członków jest żywotnym interesem klubu.

Działalność popularyzacyjna wpływa na zwiększenie kręgu zainteresowania turystyką rowerową. Aktywni członkowie klubu mogą różnymi pomysłami uatrakcyjnić swoją wspólnotę. Inicjowanie przez nich wspólnych wyjazdów rowerowych adresowane jest przede wszystkim do członków klubu. Członkowie PTTK są objęci ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Kadra PTTK jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej na rajdach „kalendarzowych PTTK”.

W praktyce spotyka się różne formy zorganizowanej turystyki rowerowej w stowarzyszeniach i organizacjach terenowych,  zakładowych, środowiskach osiedlowych, szkolnych …..

W naszym towarzystwie turystyczno - krajoznawczym są to najczęściej :

  • rowerowe sekcje turystyki w kole lub oddziale PTTK
  • rowerowe kluby na prawach koła w PTTK
  • rowerowe kluby na prawach sekcji w kole „wielodystyplinowym” PTTK
  • komisje kolarskie przy oddziałach PTTK

Zadaniem klubów jest dbanie o rozwój turystyki rowerowej w swoim środowisku, a więc wspólne wycieczki popołudniowe dla klubowiczów, wycieczki krajoznawcze dla klubowiczów i sympatyków, rajdy „kalendarzowe PTTK”, udział w rajdach organizowanych przez inne kluby.

Zaloguj się aby skomentować
Dodaj komentarz na Forum ( już dodano 1 ).