PTTK jako jedna z pierwszych federacji przystąpiła do UECT.

Union Europeenne de Cyclotourisme  (Europejski Związek Turystyki Rowerowej) skupia 4 organizacje członkowskie (z Francji, Belgii, Portugalii i Polski) oraz 6 organizacji aspirujących (z Holandii, Austrii, Danii, Hiszpanii, Słowacji i Czech).

 

Od 2005 roku turyści kolarze z PTTK wyjeżdżają co roku na Europejski Tydzień Turystyki Rowerowej UECT. Europejski Związek Turystyki Rowerowej (Union Europeenne de Cyclotourisme) skupia krajowe stowarzyszenia lub ich federacje uprawiające turystykę rowerową prowadzoną w czasie wolnym od pracy i na świeżym powietrzu.

Co roku europejskie spotkanie rowerowe  odbywa się w innym kraju członkowskim.

Po Albertville (Francja) w Krajence (Polska), Namur (Belgia), Sensibra (Portugalia), La Ferté Saint Aubin (Francja). VI Europejski Tydzień Turystyki Rowerowej odbędzie się w Polsce w Prudniku na Opolszyźnie w dniach od 10 do 17 lipca 2010 r. Organizatorem imprezy na zlecenie Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku.

 

PTTK przystąpiło do UECT w roku 2004. Wcześniej (w latach 1958 – 2004) nasze towarzystwo turystyczne należało do AIT- Alliance Internationale de Tourisme (Międzynarodowego Związku Turystyki) z siedzibą w Genewie. Jest to bardzo duża organizacja o zasięgu światowym (należy do niej około 100 państw), ułatwiająca współdziałanie stowarzyszeniom i klubom krajowym. AIT reprezentuje turystykę pieszą, wodną, kempingową, rowerową … i coraz mocniejszą motoryzację. Z uwagi na zmniejszanie się roli turystyki rowerowej w strukturze AIT oraz wobec stale rosnącego w niej znaczenia klubów motorowych (np. z Polski oprócz PTTK należy Polski Związek Motorowy)  w grudniu 2003 r. zrezygnowano z dalszego członkostwa w AIT, rozpoczęto procedurę wstąpienia do nowej federacji europejskiej zrzeszającej tyko federacje i stowarzyszenia o charakterze turystyki rowerowej.

Więc utworzenie w 2002 r. UECT jest reakcją na rosnące zmiany strukturalne w AIT, w którym na początku Komisja Turystyki Kolarskiej AIT była znaczącą komisją. W ostatnich latach połączono dyscypliny turystyczne w jedna komisję turystyczną co bardzo pomniejszył znaczenie turystyki rowerowej, a mocniejszą rolę w związku zaczęły odgrywać kluby motorowe. O wzroście „lobby” motorowego może świadczyć ścisła federacyjna współpraca AIT z FIA (Międzynarodowa Federacja Automobilowa). W związku z brakiem możliwości odwrócenia trendu, federacje krajowe turystyki rowerowej z Belgii, Francji i Portugalii zainicjowały utworzenie UECT.

Z chwilą przystąpienia PTTK (w 2004 roku) do UECT, na członków jego zarządu zostali dokooptowani dwaj przedstawiciele z Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK: Stanisław Karuga (Katowice) i Waldemar Wieczorkowski (Toruń). A członkowie PTTK (jako członkowie federacji zrzeszonej w UECT) mają prawo brać udział w Europejskim Tygodniu Turystyki Rowerowej.

Organizacje AIT i UECT są obecnie konkurencyjnymi związkami turystki w Europie w zakresie turystyki rowerowej. Statutowym celem UECT jest również plan utworzenia międzynarodowego związku turystyki rowerowej (UICT), a więc w światowej turystyce rowerowej będzie zamieszanie i może zabraknąć atmosfery jednoczącej krajowe federacje. Dzięki obecności PTTK (jako krajowy członek wcześniej w AIT, a teraz w UECT) w organizacji międzynarodowej, polskie kluby kolarskie i grupy rowerzystów uczestniczących w europejskich zlotach turystyki rowerowej. Polacy miło wspominają pobyt w europejskich miasteczka zlotowych i na trasach wycieczek kolarskich zorganizowanych przez organizatorów corocznych rajdów międzynarodowych.

AIT nadal reprezentuje interesy rowerzystów na poziomie międzynarodowym.  Obecnie promuje i wspiera  uczestnictwo w Rajdach Europejskiego Tygodnia Turystyki Rowerowej UECT.

http://www.uect.org/

Zaloguj się aby skomentować