Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie
Forum: Artykuły.
Umożliwia czytelnikom artykułu dyskutować i komentować.

TEMAT: Ochrona ubezpieczeniowa członków PTTK.

Ochrona ubezpieczeniowa członków PTTK. 7 miesiąc 3 tygodni temu #1922

 • zbigniew
 • zbigniew Avatar
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Posty: 368
 • Otrzymane podziękowania: 1114
 • Pukty: 9218
 • Oklaski: 2
 • Srebrny Laur 2018 Brązowy Laur 2018 Honor Medal 2018
Ubezpieczeniem objęci są członkowie PTTK posiadających ważną legitymację PTTK (z aktualnie opłaconą składką członkowską) w okresie ochrony ubezpieczeniowej tj.:
 • od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019r. w przypadku opłacenia składki za rok 2018,
 • od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020r. w przypadku opłacenia składki za rok 2019,
 • od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021r. w przypadku opłacenia składki za rok 2020.
Szwagier
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
Za tę wiadomość podziękował(a): Grzegorz, Borci, MARCINHD, Bogdan

Ochrona ubezpieczeniowa członków PTTK. 1 rok 2 miesiąc temu #1748

 • zbigniew
 • zbigniew Avatar
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Posty: 368
 • Otrzymane podziękowania: 1114
 • Pukty: 9218
 • Oklaski: 2
 • Srebrny Laur 2018 Brązowy Laur 2018 Honor Medal 2018

Umowa ubezpieczenia zawarta na okres od dnia 01.04.2018 do dnia 31.03.2021 między towarzystwem ubezpieczeń  ERGO Hestia a stowarzyszeniem PTTK.

Ubezpieczenie zawarte jest na rzecz posiadacza ważnej legitymacji członkowskiej PTTK (członka  PTTK) bez względu na wiek oraz osoby wyznaczone przez PTTK do obsługi imprez organizowanych przez PTTK (podczas prac przygotowawczych i zamykających ich organizację), również gdy nie są członkami PTTK.

Ubezpieczeni są objęci ochroną ERGO Hestia, określoną niniejszą Umową dotyczącą zdarzeń zaistniałych 24godz/dobę na terytorium całego świata.

 

 • Przedmiotem ubezpieczenia w niniejszej umowie ubezpieczenia są:

1) następstwa nieszczęśliwego wypadku (NNW) polegające na obrażeniach ciała Ubezpieczonego, skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego. Dodatkowo przedmiotem ubezpieczenia jest wystąpienie zawału serca lub udaru mózgu u Ubezpieczonego;

2) koszty leczenia (KL)  i pomocy „assistance” (w obu przypadkach konieczne jest pośrednictwo Centrum Alarmowego)  poniesione w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas wyjazdów poza granice Polski wraz z włączeniem amatorskiego uprawiania sportów letnich i zimowych.

 

 • Podstawowe obowiązki osoby ubezpieczonej.

1) W razie zajścia nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż 24 godzinach, zgłosić się do lekarza i zastosować do jego zaleceń oraz podjąć działania mające na celu zmniejszenie skutków nieszczęśliwego wypadku, w tym Ubezpieczony zobowiązany jest poddać się zaleconemu przez lekarzy leczeniu, przez co rozumie się wszelkie formy terapii, zabiegi operacyjne, rehabilitację i inne działania medyczne mające na celu poprawę stanu zdrowia Ubezpieczonego.

2) W razie nagłego zachorowania lub zajścia nieszczęśliwego wypadku poza granicami Polski, ubezpieczony przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie (ale w przypadku wymagającym wezwania karetki należy to działanie podjąć we własnym zakresie), należy bezwzględnie i niezwłocznie zgłosić telefonicznie prośbę o pomoc do Centrum Alarmowego Mondial Assistance tel. + 48(22) 522 29 90, (22) 232 29 90.Ten kontakt jest warunkiem przejęcia odpowiedzialności przez ERGO Hestia.

 

Szczegółowe obowiązki ubezpieczonego w razie powstania wypadku są zawarte w § 8 Umowy Ubezpieczeniowej TO50/000429/17/A.Integralną częścią umowy zawartej między PTTK a ERGO Hestia są załączniki (formularze zgłoszenia szkody, rozliczenia osób ubezpieczonych i wyznaczenia osoby uposażonej)

Odpowiedzialność ERGO HESTIA obejmuje wszystkie trzy klasy ryzyka wskazane w §3 Ogólnych warunków Ubezpieczenia Biznes & Podróż z dnia 01.01.2016r. (symbol PAT/OW071/1601) tj.: ryzyka wynikające z rodzaju wykonywanej pracy, uprawianej przez Ubezpieczonego dyscypliny sportowej lub uprawiania turystyki.

Czytaj więcej...
Szwagier
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
Za tę wiadomość podziękował(a): Grzegorz, Borci, MARCINHD, Barabara, Bogdan